CONVOCATOR al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A.

C O N V O C A T O R al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A.   În temeiul art. 110, art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al COMPANIA…