C O N V O C A T O R al şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A.

În temeiul art. 110, art. 113 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al societății COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 29.05.2017, ora 11:30 care va avea loc la sediul…

Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1/18.07.2013

Acţionarii de la S.C. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A., cu sediul social în Turda, str. Axente Sever, nr. 2, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/2/2007, CUI RO 20330054,  societate de tip închis, în sedinţa din 18.07.2013, legal convocată şi  legal constituita, reprezentaţi prin presedintele Consiliului de Administratie domnul Zadic Ioan domiciliat în…

HOTARAREA NR. 1 DIN 12.07.2013 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI DE APA ARIES S.A.

Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Arieş S.A., în şedinta legal convocată din data de 12.07.2013, în prezenţa a 6 membrii,  şedinţa fiind statutară, cu votul unanim al celor prezenţi, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 si având in vedere propunerea Comitetului de nominalizare si renumerare, HOTĂREŞTE: 1.    Revoca din functia de…

Comunicate de presă aferente proiectului ,,Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii” Pos Mediu I 2007-2013

Au fost atasate comunicatele transmise pe perioada derulării proiectului, între anii 2010-2014. Acestea pot fi descărcate şi studiate de cei interesaţi. Anul 2010 Comunicat de presa Retele luicrari CAA doc.1Vizualizare / Descărcare Comunicat de presa St_Epurare lucrari CAA doc.1Vizualizare / Descărcare Comunicat de presa Surse_Apa_Turda CAA doc.1Vizualizare / Descărcare CIMPIA TURZII RETELEVizualizare / Descărcare Anul…

România este pe primul loc la contractarea fondurilor europene

Ministrul Mediului şi Pădurilor László Borbély a participat joi, 4 noiembrie 2010, la Arad, la Masa rotundă a Comisiei pentru Dezvoltare regională a Parlamentului European. În discursul său, László Borbély a arătat că Ministerul Mediului şi Pădurilor gestionează POS Mediu, unul din cele mai importante programe din punct de vedere al alocării de fonduri europene.…

Ministrul László Borbély a anunţat măsuri care să ducă la accelerarea absorbţiei fondurilor europene

Ministrul Mediului şi Pădurilor a prezentat beneficiarilor proiectelor schimbările aduse în legislaţie şi condiţiile mai restrictive incluse în Contractul de Finanţare, începând cu data de 29 iulie.   „Am adus modificări în legislaţie pentru a veni în sprijinul dumneavoastră. A fost modificată legislaţia în domeniul achiziţiilor publice pentru a rezolva problema contestatarilor de profesie. Orice…