ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT in conformitate cu NORMELE PROCEDURALE INTERNE pentru achizitia serviciilor sociale si a serviciilor specifice  prevazute in anexa 2 din Legea nr. 99/2016 avand valoarea estimata mai mica decat pragul stabilit la art. 12 alin. (1) lit. c din Legea nr. 99/2016

Compania de Apa Aries SA, in calitate de autoritate contractanta, va supune atentiei achizitia serviciilor de paza si protectie a sediilor Companiei de Apa Aries SA si a obiectivelor aflate in administrarea sa. Valoarea estimata a acordului-cadru: intre 2936196,00 si 4161564,00 lei Codul CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2) Sursa de finanţare: bugetul de venituri…