ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT in conformitate cu  NORMELE PROCEDURALE INTERNE pentru achizitia serviciilor sociale si a serviciilor specifice prevazute in anexa 2 din Legea nr. 99/2016 avand valoarea estimata mai mica decat pragul stabilit la art. 12 alin. (1) lit. c din Legea nr. 99/2016

Compania de Apa Aries SA, in calitate de autoritate contractanta, va supune atentiei achizitia serviciilor de paza si protectie si/sau monitorizare a sediilor Companiei de Apa Aries SA si a obiectivelor aflate in administrarea sa. 1. Valoarea estimata a acordului-cadru: intre 2681112,00 si 3905840,00 lei 2. Codul CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2) 79711000-1…