În atenţia Asociaţiilor de Proprietari

Având în vedere situaţiile recente în care mai multe Asociaţii de Proprietari, au înregistrat restanţe la plata facturilor de utilităţi (apă, canal) datorită gestionării frauduloase a fondurilor băneşti de către administrator, Compania de Apă Arieş S.A. vă aduce la cunoştinţă următoarele: